Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Relativní přežití


Logo Matematická biologie

Relativní přežití

Čtenáři se mohou běžně setkat s hodnocením přežití v klinických studiích, kde přežití pacientů slouží jako hlavní hodnotící faktor neboli klíčový parametr hodnocení účinnosti léčby. Ačkoliv základní metody hodnocení přežití jsou v případě klinických studií a populačního hodnocení podobné, tyto dva typy studií jsou v podstatě velmi odlišné. Zatímco v hodnocení klinických studií je používáno převážně celkové přežití odrážející celkovou mortalitu u zařazených pacientů bez ohledu na konkrétní příčinu úmrtí, v populačním hodnocení je počítáno zejména tzv. relativní přežití, které je populační mírou mortality odpovídající přímo či nepřímo sledovanému onemocnění, přičemž příčina úmrtí nemusí být nutně specifikována. Metodice relativního přežití se věnuje tato kapitola.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity