Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Aplikovaná analýza klinických a biologických datAplikovaná analýza přežití Modely s podílem vyléčených pacientů Populační modely s podílem vyléčených pacientů

Logo Matematická biologie

Populační modely s podílem vyléčených pacientů

Populační modely jsou definovány na základě relativního přežití , které bylo blíže popsáno v kapitole Relativní přežití, a očekávaného přežití [2] . Celkové pozorované přežití lze vyjádřit jako

(11.5)

a riziková funkce je definována jako součet rizikové funkce příslušné obecné populaci, značíme ji , a rizika výskytu sledované události (úmrtí) spojeného s daným onemocněním, které značíme , což lze zapsat vztahem

(11.6)

Populační modely lze opět specifikovat ve smíšené variantě i nesmíšené variantě. Funkci přežití a rizikovou funkci populačních smíšených modelů lze vyjádřit pomocí vzorce

(11.7)

 

(11.8)

kde je podíl vyléčených pacientů, je funkce očekávaného přežití obecné populace srovnatelné se sledovanou skupinou pacientů a výraz odpovídá relativnímu přežití, respektive druhý sčítanec ve vzorci (11.8) představuje riziko úmrtí spojené s daným onemocněním.

Obdobně lze definovat také funkci přežití a rizikovou funkci populačních nesmíšených modelů

(11.9)

 

(11.10)

kde je vhodně zvolená funkce. Funkce přežití tak má asymptotu v hodnotě , tedy v hodnotě podílu vyléčených pacientů, a asymptota kumulativní rizikové funkce je v hodnotě .

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity