Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Využití Maple v matematickém modelování Slovo úvodem

Logo Matematická biologie

Slovo úvodem

Systém Maple je výkonný program vhodný k řešení komplexních matematických problémů. Patří do skupiny systémů počítačové algebry, umožňuje symbolické i numerické výpočty a slouží především k vytvoření speciálních dokumentů, prezentací, interaktivních výpočetních modulů v prostředí Maple. Systém Maple též obsahuje komponenty podporující výuku matematiky.

Výrobcem systému je kanadská společnost Maplesoft Inc., jejíž webové stránky (www.maplesoft.com) poskytují široké informace o systému a jeho dalších příbuzných programech jako je MapleSim (www.maplesoft.com/products/Maplesim/), Maple T.A. (www.maplesoft.com/products/Mapleta/), Möbius Project (www.maplesoft.com/products/mobiusproject/), Maplesoft Engineering Solutions services (www.maplesoft.com/products/proservices/) a mnoho dalších nástrojů a programů. Webové stránky Maplesoftu mimo jiné obsahují tzv. Aplikační centrum (www.maplesoft.com/applications/) z nějž si může každý zaregistrovaný uživatel stáhnout ukázkové programy demonstrující použití systému Maple při řešení mnoha různých matematických i technických problémů. Na webových stránkách je i tzv. Studentské centrum (www.maplesoft.com/studentcenter/), kde si zaregistrovaný student může stáhnout mnoho studijních materiálů a dále je zde tzv. Učitelské centrum (www.maplesoft.com/TeacherResource/), kde jsou videa výukových příklady a ke stažení dokumenty, jejichž cílem je pomáhat učitelům naučit studenty matematické koncepty rychleji a s větším porozuměním. Zde uvedené příklady zahrnují např. diferenciální a integrální počet jedné a více proměnných, řešení soustav lineárních, diferenčních, diferenciálních a integrálních rovnic, úlohy lineární algebry a vektorového počtu.

Maple obsahuje více než tisíc symbolů, pomocí nichž můžeme tvořit matematické výrazy a typograficky kvalitní text. Patří mezi ně písmena a číslice, jimiž vytváříme jména (posloupnost znaků začínající písmenem, za kterým může následovat kombinace písmen, čísel a vybraných symbolů), reálná čísla (celá, racionální, iracionální, s desetinou tečkou nebo v notaci pohyblivé řádové čárky), komplexní čísla, aritmetické, booleovské a jiné operátory (+, –, !, /, *, ∫, lim, ...), konstanty (π, e, ...), imaginární jednotku, ∞ (nekonečno), matematické funkce (cos(x), sin(x), ...) a proměnné (pojmenované jménem ...). Velkou předností systému Maple je jeho schopnost jak symbolických matematických výpočtů, tak i numerických výpočtů.

V následujícím textu se budeme stručně zabývat dosud poslední verzí Maple 2015, podrobnější popis funkcí Maple je uveden v knize Úvod do matematického modelování s využitím Maple na Elportálu E- learning na Masarykově univerzitě [1].

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity