Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Základní pojmy v matematickém modelování Systém

Logo Matematická biologie

Okolí systému

Vše, co se nachází mimo daný systém, se označuje jako okolí systému. Vliv okolí systému na jeho prvky nebo vazby se při formulaci matematického modelu většinou zanedbává, kromě vlivů, které mají vstupu z jeho okolí na systém. Rozhodnutí, které jevy, události (prvky) náleží do systému a které patří do jeho okolí, je třeba učinit na základě analýzy jeho chování (obvykle závisí na zvolených metodách, které budou při řešení použity). Pokud lze interakci mezi systémem a okolím zanedbat, označuje se systém jako izolovaný.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity