Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  1. seznámí se a rozumějí základním pojmům v oblasti matematického modelování
  2. seznámí se definicí systému, jeho základními typy a jejich příklady 
  3. seznámí se s definicí matematického modelu, jeho základními prvky a typy
  4. seznámí se jednoduchými příklady deterministických matematických modelů popisujících chování spojitých a diskrétních systémů
  5. dokáží na příkladech identifikovat prvky matematického modelu systému, vazby mezi nimi a vysvětlit proměnné a parametry modelu, strukturu modelu, typy řešení modelu
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity