Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Využití Maple v matematickém modelování Knihovny (packages) Maple

Logo Matematická biologie

Knihovny (packages) Maple

Knihovna příkazů jazyka Maple je rozdělena na hlavní knihovnu a tzv. balíky (packages) (viz Pozn. 2). Příkazy, s nimiž jsme se doposud setkali, patří do hlavní knihovny Maple, a můžeme je tak používat ihned po spuštění systému Maple. Naproti tomu většina příkazů Maple naleží do balíků, které musíme před použitím příslušného příkazu buď načíst do zápisníku pomocí příkazu with, nebo zadat příkaz spolu s názvem balíku. Načtení balíku pomocí příkazu with umožní používání všech příkazů z příslušného balíku. Naopak zadání příkazu spolu s názvem balíku je nutné provádět při každém použití tohoto příkazu, pokud balík nenačteme (příkazem with). Načtení balíku můžeme zrušit příkazem unwith. Pokud balík nenačteme a použijeme z něj nějaký příkaz, Maple jej nerozpozná a příkaz vypíše jako textový řetězec.

Poznámka 2: Kromě pojmu balík se v češtině používá také termín knihovna.

Jedním z významných balíků je balík s názvem RealDomain. Systém Maple pracuje zpravidla s komplexními čísly a právě balík RealDomain umožňuje se v některých případech omezit pouze na množinu reálných čísel (obr. 3.22).

Obrázek 3.22: Použití balíku RealDomain

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity