Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Využití Maple v matematickém modelování Přiřazení hodnot a výrazů do proměnných v Maple

Logo Matematická biologie

Přiřazení hodnot a výrazů do proměnných v Maple

V zápisníku Maple se lze odkazovat na výrazy po jejich přiřazení k nějaké proměnné. Operátorem přiřazení je (dvoj)symbol := (dvojtečka + rovnítko). Místo (dvoj)symbolu := můžeme k přiřazení použít příkaz assign. Tak, jak můžeme výrazy do proměnných přiřazovat, tak můžeme přiřazení zrušit (tj. odebrat proměnné uloženou hodnotu). Provede se to příkazem unassign nebo přiřazením názvu proměnné v apostrofech, viz obr. 3.21.

Obrázek 3.21: Přiřazení hodnot do proměnných a odstranění uložené hodnoty

Přiřazovat hodnoty můžeme i do tzv. systémových proměnných. Již jsme se setkali s proměnnou Digits vyjadřující počet platných míst, s nimiž Maple počítá. Odstranit uloženou hodnotu v systémové proměnné nelze.
 
Do systémových proměnných můžeme hodnoty pouze přiřazovat, nebo současně vrátit příkazem restart nastavení všech systémových proměnných na jejich původní hodnoty. Provedení příkazu restart odstraní všechny uložené hodnoty v paměti (tedy i námi definované proměnné, načtené balíky atd.). Příkaz restart se proto používá zpravidla na počátku řešení nové úlohy, zejména pak na začátku každé práce se zápisníkem (aby se předešlo tomu, že budeme používat proměnnou, v níž je z dřívějška uložena pro nás nesprávná hodnota).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity