Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Základní pojmy v matematickém modelování Systém

Logo Matematická biologie

Druhy systémů

Systémy můžeme dělit podle následujících kritérií:

  • uzavřené × otevřené – podle toho, zda nastává interakce s okolím,
  • deterministické × stochastické – podle toho, zda systém vykazuje jednoznačné nebo náhodné (statisticky popsatelné) chování,
  • statické × dynamické – podle toho, zda se vyvíjejí v čase,
  • spojité × diskrétní – kde systém s diskrétním časem, může vzniknout tak, že všechny veličiny spojitého systému měříme v diskrétních časových okamžicích nebo kde proměnné v diskrétním systému se mění skokově (nespojitě) pouze tehdy, když nastala určitá událost (například příchod zákazníka do obchodu). Můžeme je vyjádřit změnou stavu prvku systému a časem, kdy ke změně dochází,
  • tvrdé × měkké – tvrdé systémy jsou spojovány s dobře strukturovanými problémy (řešení lze poměrně snadno algoritmizovat), naopak v měkkých systémech vystupuje celá řada faktorů, jejich struktura není přesně definována, údaje jsou neurčité a neúplné.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity