Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Metodologie matematického modelování s využitím Maple Závěr

Logo Matematická biologie

Závěr

Probraná metodologie matematického modelování systůémů s využitím Maple a MapleCloudu, obecně ICT, umožňuje experimentování a simulaci s vyvíjeným matematickým modelem. Jak jsme viděli v příkladech 4 a 5 jednoduše umožňuje sledování účinků změn jednotlivých parametrů v modelu na jeho výsledné chování pomocí interaktivní analýzy citlivosti. Umožňuje zjišťovat i vliv různých počátečních podmínek na řešení modelu systému. Vlastnosti modelového systému (objektivní reality) poznáváme na základě měření jeho chování systému pomocí fyzických experimentů s jejích adekvátním zobrazením pomocí modelu. Tento proces experimentování má pak povahu procesu učení a lepšího pochopení chování systému.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity