Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Využití Maple v matematickém modelování Kontextové menu v zápisníku

Logo Matematická biologie

Kontextové menu v zápisníku

Kontextové v zápisníku je funkce Maple, která je generována dynamicky v závislosti jaký matematický objekt nebo výraz je vybrán zápisníku. Tj. vyvolá se označením konkrétní položky (matematického objektu nebo výrazu) a stiskem pravého tlačítka myši, které vyvolá vyskakovací okno „pop-up“ se seznamem funkcí (obr. 3.9), které nabízí například uživateli získat koeficienty výrazu, derivovat jej vzhledem k zvolené proměnné, zobrazit jeho graf a mnoho dalších. Podrobnější dokumentace o kontextové menu je uvedena v nápovědě Help, kterou vyvoláme z HLAVNÍHO MENU a zvolením Getting Started → Menus → Context-Sensitive menu.

Obrázek 3.9: Část seznamu kontextového menu

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity