Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Metodologie matematického modelování s využitím Maple


Logo Matematická biologie

Metodologie matematického modelování s využitím Maple

V této výukové jednotce shrneme metodologii matematického modelování biologických systémů s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT), především Maple, aby si studenti uvědomili jak postupovat v matematickém modelování s využitím Maple a pochopili, proč využít Maple k nalezení, modelování a simulaci řešení chování zkoumaného systému. Předpokládáme, že studenti se již seznámili s využíváním Maple a budou jej moci využívat. Pokud se studenti ještě se systémem Maple neseznámili, doporučujeme, aby si nejprve přečetli kapitolu věnovanou Maple.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity