Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Základní pojmy v matematickém modelování Matematický model

Logo Matematická biologie

Proměnné a parametry

Proměnné a parametry modelu rozlišujeme z pohledu chování systému na ty, které představují konkrétní vlastnost daného objektu (tj. pojmenované proměnné) pojmenovanou názvem a fyzikální jednotkou pomocí níž se vlastnost měří, dále pomocné proměnné a parametry, které slouží pro formalizaci matematického zápisu, implementaci algoritmů (např. u lineárního programování) a obvykle se uvažují v bezrozměrných jednotkách. Podle toho, zda lze některé proměnné nebo parametry uvažovat jako náhodné veličiny, rozdělujeme modely do dvou skupin: deterministické (nemají náhodné veličiny) a stochastické (zahrnují náhodné veličiny) modely. Dále lze tyto skupiny rozdělit dle vztahu k průběhu času (dynamické, statické) nebo spojitosti (spojité, diskrétní) apod.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity