Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Metodologie matematického modelování s využitím Maple Základní metodika matematického modelování s využitím Maple

Logo Matematická biologie

Základní metodika matematického modelování s využitím Maple

Obecný postup, jenž je třeba při matematickém modelování systémů (řešení jejich problémů) s využitím Maple respektovat, lze velmi zjednodušeně popsat kroky uvedenými na obr. 1, [1], které dále podrobněji popíšeme. Jde o permanentní interaktivní proces s četnými zpětnými vazbami, který se několikrát opakuje. Nejprve je nutno vyjasnit si cíle, které chceme dosáhnout. Z nich určíme směr řešení, na jaké úrovni podrobnosti chceme systém zkoumat. Dále musíme vytvořit hranici mezi modelovaným systémem a jeho okolím a posoudit zda okolí ovlivňuje chování systému, nebo zda modelovaný systém neovlivňuje toto okolí.


Obr. 1. Postup v matematické modelování systémů (řešení problémů) s využitím Maple
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity