Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Využití Maple v matematickém modelování Nápověda

Logo Matematická biologie

Nápověda

Pokud nevíme, jak zadávat v zápisníku příkazy, texty, provádět výpočty a zobrazovat grafy, tak využijeme nápovědy (Help) kterou vyvoláme z HLAVNÍHO MENU (Help > Maple Help) nebo současným stisknutím kláves Ctrl a F1. Tím se vyvolá hlavní menu nápovědy, viz obr. 3.10.

Obrázek 3.10: Hlavní obrazovka systému nápovědy

Vyhledávat informace v nápovědě lze buď zadáním hledaného textu do textového pole v levé horní části okna (na obr. 3.10 je toto pole prázdné), nebo tematickým vyhledáváním ve stromové struktuře témat v levé části okna (na obr. 3.10 je rozbalena nápověda Getting Started a v ní témata Maple Portal, Shortcut Keys, How Do I … atd.) a popis Maple Help System je v pravé části okna.

Položka Help HLAVNÍHO MENU poskytuje ještě několik dalších forem nápovědy, kde položka Take a Tour of Maple zobrazí interaktivní přehled systému Maple (jeho nejdůležitějších prvků). Kliknutí na položku Quick Reference se otevře tabulka informací o ovládání Maple, zejména pro nové uživatele. Jedná se o základní informace s odkazy do nápovědy Maple Help pro jejich případné doplnění.

Obrázek 3.11: Nápověda Help

Položka Quick Help nabízí ještě stručnější tabulku než předchozí nápověda. Standardně se objevuje v každém novém zápisníku při pravé straně v podobě černého okénka (pokud toto nastavení nezrušíme). Po zavření je možné ji vyvolat stiskem klávesy F1, či jako položku v HLAVNÍM MENU.

Další položkou je What’s New která uvádí přehled rozšíření stávající verze Maple oproti předcházející verzi. Poslední velmi užitečná položka je On the Web, která umožňuje čerpat podle daného linku informace z webu, viz obr. 3.11, když klikneme např. na Application Center tak se otevře webová stránka (www.maplesoft.com/applications/?p=maple2015) apod.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity