Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Metodologie matematického modelování s využitím Maple Základní metodika matematického modelování s využitím Maple Analýza řešení modelu

Logo Matematická biologie

Metody testování

Po implementaci modelu na počítači je nutné jej ověřit oproti měřením z fyzického systému (objektivní reality), který reprezentuje. Tento proces je obvykle nazýván validací modelu a hrají v něm důležitou roli vstupní data.

Doporučenou metodou testování odhadnutých parametrů modelu je použití dat, která nemají žádnou souvislost s předchozím vývojem modelu. Fráze „nemající žádnou souvislost" je velmi důležitá. Předpokládejme, že jsme parametry modelu odhadly z dat posbíraných během několika let na jedné epidemii. K otestování parametrů však použijeme data získaná z následujících let na téže epidemii. Co nám to může říct o daném modelu? Při nejlepším můžeme říct, že vytvořený model velmi dobře předpovídá vývoj na této jedné epidemii. Rozhodnutí, zda model můžeme použít na širokém spektru různých epidemií, musí být ověřeno na reprezentativním vzorku různých typů epidemií.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity