Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Základní pojmy v matematickém modelování Matematický model

Logo Matematická biologie

Matematický model

Matematickým modelem systému rozumíme abstraktní model zkoumaného systému, který využívá matematického jazyka k popisu jeho chování. Matematický model obvykle popisuje systém s pomocí množiny vstupních a výstupních proměnných, dále parametrů a množiny matematických struktur, které určují stavy systému, vazby a vztahy mezi proměnnými a parametry. Na model se můžeme dívat také jako na množinu funkcí, která popisuje vztahy mezi různými proměnnými. V matematickém modelu můžeme rozlišit tři základní skupiny objektů, ze kterých se model sestává: proměnné a parametry, matematické struktury a řešení.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity