Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Základní pojmy v matematickém modelování Systém

Logo Matematická biologie

Soubor informačních, regulačních a řídících činností

Systém uvažujeme jako soubor informačních, regulačních a řídících činností vztahujících se k systémům popsaných v Reálný objekt a Proces, komplex procesů . Jsou to např. informační systém společnosti; komunikační systém hasičského záchranného sboru; regulační systém chemických procesů ve výrobě benzínu v rafinerii; řídicí systém železniční dopravy apod.).

Příklad 1.6: Informační systémy

Informačním systémem (IS) rozumíme komplex informací, lidí, použitých ICT, organizace práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a konečně mnoha technických prostředků a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. IS je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury společnosti, má určité ekonomické charakteristiky a musí být určitým způsobem řízen jak v době jeho budování, tak v době jeho fungování.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity