Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Využití Maple v matematickém modelování Maple Portal

Logo Matematická biologie

Maple Portal

Nápověda obsahuje velmi užitečnou stránku Maple Portal. Spustit ji můžeme přes nápovědu v HLAVNÍM MENU (Help > Maple Help), a vybrat je z otevřeného menu Getting Started (obr. 3.10).

Maple Portal je navržen jako startovní místo pro všechny uživatele Maple. Pomůže jim začít s užíváním Maple, dozvědět se o základních nástrojích, které jsou k dispozici a provede je řadou řešených úloh. Odtud jsou odkazy na podrobnější témata v Portálu pro inženýry (Engineers), studenty (Students) a matematické pedagogy (Math Educators), viz obr. 3.12.

Obrázek 3.12: Maple Portal

Maple poskytuje nápovědu tzv. „pomocné nástroje“ (Tools) pro řešení úloh. Jsou to: Pomocníci (Assistants), Matematické aplikace (Math Apps), Instruktoři (Tutors) a Úlohy (Tasks), které vyvoláme z HLAVNÍHO MENU (Tools > Assistants, Tools > Math Apps, Tools > Tutors a Tools > Tasks).

Pomocníci (Assistants) obsahují například nástroje pro hledání funkční závislosti v datech, optimalizaci funkcí, řešení diferenciálních rovnic a další. Pro daný typ úlohy mají implementováno několik často používaných algoritmů. Po vyvolání provedou uživatele nastavením a specifikací parametrů úlohy a zvolenou metodou úlohu vyřeší. Při vyvolání příslušného pomocníka se otevře nový zápisník Maple nebo okno s jeho vlastním uživatelským rozhraním (GUI). Na obr. 3.13 je uveden příklad pomocníka Equation Manipulator, demonstrující řešení pomocníka pro manipulaci s rovnicí 7x+5y-9=0.

Obrázek 3.13: Assistent manipulátor s rovnicí 7x+5y-9=0.

Matematické aplikace (Math Apps) ilustrují různé řešené matematické a vědecké úlohy v zápisníku, který se po vyvolání Math Apps otevře a umožňují v něm rychlou navigaci v těchto matematických aplikacích. Kliknutím na ikonu zvolené aplikační oblasti se otevře odpovídající zápisník Maple.

Instruktoři (Tutors) provedou uživatele řešenou problematikou pomocí jednoduchých názorných příkladů a nabízí podrobné vysvětlení ke konkrétním tématům, které mohou být užitečné například pro studenty, kteří chtějí pochopit celý proces výpočtu místo získání pouze výsledku. Na obr. 3.14 je to ilustrováno na příkladu Newtonovy metodu pro hledání kořene rovnice x3-x2+12 = 0.

Obrázek 3.14: Tutor Newtonovy metody

Úlohy (Tasks) zobrazují na příkladech, jak řešit různé úlohy s využitím Maple. Na obr. 3.15 je příklad úlohy řešící vzdálenost mezi dvěma rovinami x+y+z=4 a x+y+z=-2 v prostoru.

Obrázek 3.15: Úloha řešení vzdálenosti mezi dvěma rovinami v prostoru

Zapsáním otazníku (?) následovaným názvem příkazu Maple se otevře nápověda týkající se zadaného příkazu. Tj. například ?solve otevře nápovědu Maple popisující syntaxi a sémantiku příkazu solve spolu s příklady jeho použití, obr. 3.16.

Obrázek 3.16: Nápověda k příkazu solve

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity