Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Základní pojmy v matematickém modelování Systém

Logo Matematická biologie

Proces zkoumání systému

Obr. 1.1: Proces zkoumání systému s využitím matematického modelování [1]
 
Na obr. 1.1 je znázorněn proces zkoumání systému s využitím matematického modelování, který začíná sběrem dat o systému (jeho monitoringem), pokračuje jejich vstupem do matematického modelu a na základě analýzy výsledků řešení tohoto modelu (porozumění, predikce a kontrola jeho chování), je provedena jeho případná úprava a přizpůsobení sběru dat o zkoumaném systému. Pokud tento postup nevede k uspokojivému řešení, provedou se na zkoumaném systému nové experimenty, případně se modifikuje matematický model.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity