Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Metodologie matematického modelování s využitím Maple Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

[1] Hřebíček, J., Pospíšil, Z., Urbánek, J. Úvod do matematického modelování s využitím Maple. Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

[2] Hřebíček, J., Kubásek, M., Kohút, L., Matyska, L., Tokárová, L., Urbánek, J.: Vědecké výpočty v matematické biologii. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-781-9

[3] Shannon, R. E.: Introduction to Simulation. Winter Simulation Conference. In Swain, J. J., Goldsman, D., Crain,R. C. & Wilson, J. R., eds.: Proceedings of the 1992 Winter Simulation Conference, 1992, Arlington, Virginia, United States./p>

[4] Holčík, J., Fojt, O. Modelování biologických systémů. Brno: VUT, 2001. ISBN 80-214-2023-5.

[5] Kalas, J., Pospíšil, Z. Spojité modely v biologii. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2626-X.

[6] Stoklasová, R. Modelování v epidemiologii. Acta academica karviniensia 2, 113-122. ISSN: 1212-415X. 2012., http://www.opf.slu.cz/aak/2012/02/stoklasova.pdf.

[7] Saltelli, A., Tarantola, S., Campolongo, F., Ratto, M. Sensitivity Analysis in Practice: A Guide to Assessing Scientific Models. Chichester: Wiley, 2004. ISBN 0-470-87093-1.

[8] Horova, I., Zelinka, J. Numerické metody. Vyd. 2. rozšířené. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2008. 299 s. 4658/Př-1/08-17/31. ISBN 978-80-210-3317-7.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity