Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Základní pojmy v matematickém modelování Matematický software

Logo Matematická biologie

Matematického modelování s využitím ICT

Matematické modelování s využitím ICT lze rozdělit podle toho, v jakém rozsahu jsou předem známy informace o zkoumaném systému a způsobu jeho řešení na:

  1. „black-box" modelování, kde pod pojmem „black-box model“ rozumíme systém, o kterém není známa a priori informace.
  2. „white-box" modelování, kde pod pojmem „white-box model“ rozumíme systém, kde jsou známy všechny potřebné informace.
  3. „shadow-box“ modelování, kdy řešitel využívá jako základní způsob black-box modelování a tam, kde je to třeba tak může zvolit alternativně white-box modelování při řešení modelu systému.

Většina známých způsobů matematického modelování s využitím ICT náleží mezi black-box modelování a méně již mezi white-box modelování. Teprve nedávno bylo zavedeno tzv. shadow-box modelování, které umožňuje například systém Maple, kde je možno zvolit např. v symbolických výpočtech diferenciálního počtu (výpočet limit, řad, derivací a integrálů) buď výsledné řešení, nebo postup po jednotlivých elementárních operacích vedoucích k výslednému řešení.

Obecně můžeme shrnout, že matematické modelování je umění, resp. schopnost transformovat systém z dané aplikační oblasti do jeho matematicky zpracovatelné a analyzovatelné formulace umožňující teoretickou i numerickou analýzu chování systému s cílem proniknout do jeho podstaty, klást otázky, hledat odpovědi a získat užitečné a potřebné informace o zkoumaném systému.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity