Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a modelování dynamických biologických datÚvod do matematického modelování Úvod do problematiky Základní pojmy v matematickém modelování Matematický software

Logo Matematická biologie

Matematický software

Do matematického modelování, stejně jako i do jiných odvětví vědy, proniklo již od šedesátých let minulého století využití ICT a aplikačního softwaru (matematického software). V současné době si bez využití ICT a aplikačního software nelze matematické modelování a počítačovou simulaci řešení modelů představit. Požadavky na tyto počítačové aplikace (možnost jak symbolických a numerických výpočtů, volba jejich přesnosti, vizualizace a interaktivní komunikaci s řešitelem atd.) vedly k vytvoření komplexních aplikačních matematických programů jako jsou např. komerční programy: Matlab (www.mathworks.com); Maple (www.maplesoft.com); MathCAD (www.mathsoft.com); Mathematica (www.wolfram.com); MuPAD (research.mupad.de, www.sciface.com) atd. Podrobnější informace o těchto softwarech lze nalézt na webu (www.symbilicnet.org/www-sites.html).

Z volně přístupného (open source) matematického software jsou to např. programy: MAXIMA (maxima.sourceforge.net/) umožňující symbolické výpočty, OCTAVE (www.gnu.org/software/octave/index.html) umožňující numerické výpočty a R (www.r-project.org/) umožňující statistické výpočty. Tyto aplikační programy lze využít v matematickém modelování během celého jeho vývojového procesu popsaného v části metodologie matematického modelování, tj. identifikace, analýzy, vývoje, implementace, řešení a ověřování, případně modifikace matematického modelu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity