Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Výroková logika Zákony pro práci s výroky

Logo Matematická biologie

Zákony pro práci s výroky

Následující seznam obsahuje některé základní tautologie výrokové logiky, které se používají při úpravách výroků.

identita, zákon totožnosti

zákon dvojí negace
zákon vyloučení třetího
zákon idempotence
zákon idempotence
komplementárnost konjukce
komplementárnost disjunkce
komutativní zákon pro konjukci (nezáleží na pořadí)
komutativní zákon pro disjunkci (nezáleží na pořadí)
asociativní zákon pro konjukci (nezáleží na uzávorkování)
asociativní zákon pro disjunkci (nezáleží na uzávorkování)
distributivní zákon ("roznásobování" závorek)
distributivní zákon ("roznásobování" závorek)
de Morganův zákon pro negaci konjunkce
de Morganův zákon pro negaci disjunkce
negace implikace
náhrada za implikaci

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity