Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie grafů Reprezentace grafů Reprezentace stromů v tabulce

Logo Matematická biologie

Reprezentace stromů v tabulce

Pro reprezentaci struktury v SQL se používá zpravidla jedna tabulka, ve které si ukládáme identifikaci rodičovského uzlu a identifikátor uzlu. Je-li potřeba vytvořit strom s více rodiči pro jeden uzel, tabulka se rozdělí na dvě. Jedna tabulka bude obsahovat seznam uzlů a ve druhé budou zaznamenány vazeb mezi uzly (tzv. vztah uzlů M:N). V případě binárního stromu se používá tabulka se třemi sloupci kde je zaznamenána hodnota, levý a pravý ukazatel na potomka.

Příklad: Následující strom zapište ve forme SQL tabulky.

Řešení

id_uzlu

id_rodiče

A

B

B

F

C

D

D

B

E

D

F

 

G

F

H

I

I

G

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity