Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie množin Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí definovat množinu, určit její mohutnost, porovnat vlastnosti dvou různých množin a používat základní množinové operace a zákony,
  • zvládá také základní operace s kartézskými množinami,
  • umí definovat relaci, inverzní relaci a zná princip skládání relací,
  • je schopen poznat základní vlastnosti binárních relací a rozumí významu relace ekvivalence a relace uspořádání,
  • umí definovat zobrazení, funkci, je schopen určit obor hodnot a definiční obor zobrazení a umí určit základní vlastnosti zobrazení.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity