Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie čísel Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

Pro další studium problematiky teorie čísel doporučuji čtenáři následující literaturu:

  • Hliněný P. (2012): Matematické Základy Informatiky, skripta FI MU Brno
  • Jahoda P. (2010): Základy teorie čísel a jejích aplikací pro nematematiky, skripta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Západočeská univerzita v Plzni
  • Vaníček J. a kolektiv (2008): Teoretické základy informatiky, Kernberg Publishing, s.r.o., Praha
  • Růžička J. (2006): Teorie čísel – sbírka příkladů, diplomová práce, Přírodovědecká fakulta, MU Brno
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity