Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie grafů Reprezentace grafů Matice dostupnosti

Logo Matematická biologie

Matice dostupnosti

Vrchol  orientovaného grafu dostupný z vrcholu právě když v grafu existuje orientovaná cesta z do Jsou-li vrcholy grafu uspořádány do posloupnosti pak můžeme vytvořit matici dostupnosti uzlů, která je následujícím předpisem pro její prvky

  • jestliže uzel je dostupný z uzlu
  • v ostatních případech.

Algoritmus pro získání matice dostupnosti:

  1. inicializace: Označkujeme vrchol ostatní značku nemají.
  2. test ukončení: Je-li množina neoznačkovaných vrcholů rázdná, algoritmus končí.
  3. volba hrany: Zvolíme libovolně hranu jejíž očáteční vrchol je označkován a koncový vrchol v označkován není.
  4. značkování: označkujeme vrchol a pokračujeme bodem 2.

Příklad: Pro následující orientovaný graf sestrojte matici dostupnosti.

Řešení:

 

A

B

C

D

E

A

1

0

0

0

0

B

1

1

0

0

0

C

1

0

1

0

0

D

1

0

0

1

0

E

1

1

0

1

1

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity