Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie čísel Aritmetické operace s binárními čísly Úlohy k procvičení

Logo Matematická biologie

Úlohy k procvičení

  1. Spočítejte součet následujících čísel: 1112 + 1112, 11102 + 112, 111012 + 110012
  2. Spočítejte součin následujících čísel: 11102 * 112, 1112 * 1012, 1012 * 100012
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity