Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Výroková logika Logické důsledky výrokových formulí Příklad na prověřování logických důsledků

Logo Matematická biologie

Příklad na prověřování logických důsledků

K soudu byli předvedeni tři podezřelí z loupeže - A, B a C. Při výslechu se zjistili tyto skutečnosti:

1. Pokud je A nevinen nebo B vinen, pak C je vinen.

2. Pokud je A nevinen, pak C je nevinen.

Je A vinen?

Řešení

Označíme-li výroky

                           „A je vinen“              .......                

                           „B je vinen“              .......                

                           „C je vinen“              .......                

můžeme pak výrok „Pokud je A nevinen nebo B vinen, pak C je vinen“ vyjádřit formulí a výrok „Pokud je A nevinen, pak C je nevinen“ vyjádřit formulí .

Množinu předpokladů můžeme tedy formálně zapsat jako, závěr jako  jde nám tedy o to, zjistit, zda platí , neboli chceme ověřit logický důsledek. Pokusíme se ověřit platnost log. důsledku všemi třemi doposud známými metodami.

  1. Tabulková metoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

1

1

1

0

1

0

 

0

0

1

1

0

1

1

0

0

 

0

1

0

1

1

1

0

1

0

 

0

1

1

1

0

1

1

0

0

*

1

0

0

0

1

0

1

1

1

*

1

0

1

0

0

0

1

1

1

 

1

1

0

0

1

1

0

1

1

*

1

1

1

0

0

1

1

1

1

 

Z této tabulky je zřejmé, že množina předpokladů má tři modely a ve všech třech modelech je závěr splněn (má hodnotu 1). Závěr  je tedy logickým důsledkem množiny . Závěr  reprezentuje výrok A je vinen. Tedy je pravda, že A je vinen.

  1. Tablová metoda

Opět pro ověření použijeme opět nepřímý důkaz, musíme ukázat, že formule je nesplnitelná.

A skutečně, tablo formule je uzavřené, je tedy nesplnitelná, což dokazuje, že A je log. důsledkem formulí , což znamená, že A je vinen.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity