Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Výroková logika Pravdivostní hodnota formule

Logo Matematická biologie

Pravdivostní hodnota formule

Pravdivostní ohodnocení (valuace) výrokových symbolů je zobrazení , které ke každému výrokovému symbolu přiřazuje pravdivostní hodnotu, tj. hodnotu z množiny , která kóduje množinu {pravda, nepravda}. Pravdivostní ohodnocení všech výrokových symbolů jazyka definuje model jazyka výrokové logiky.  

Pravdivostní funkce formule výrokové logiky je funkce , která ke každému pravdivostnímu ohodnocení výrokových symbolů přiřazuje pravdivostní hodnotu celé formule. Tato hodnota je určena takto:

  1. Pravdivostní hodnota elementární formule je rovna pravdivostní hodnotě výrokového

symbolu, tj. pro všechny výrokové proměnné p.

  1. Jsou-li dány pravdivostní funkce formulí A, B, pak pravdivostní funkce formulí jsou dány následující tabulkou:

1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1

Úloha k procvičení

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity