Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie grafů Reprezentace grafů Seznam uzlů pro kořenové stromy

Logo Matematická biologie

Seznam uzlů pro kořenové stromy

Zvláštní postavení mezi grafy mají orientované kořenové stromy. Jejich použití je velmi časté. Pro kořenové stromy se používají speciálně zřetězené seznamy tvaru:

Je-li u otec, potom

  • … je ukazatel na jeho nejstaršího (nejlevějšího) potomka,
  • … je ukazatel na nejstaršího z mladších sourozenců.

Orientace jde směrem dolů, tedy jsou definovány orientované hrany z uzlu i na uzly zadané ukazateli U binárního stromu je výhodné chápat ukazatel jako ukazatel na pravého potomka. Každému uzlu náleží jeden prvek spojového seznamu. Pokud jde o ohodnocení uzlů, tak se u každého uzlu uvádí do jemu náležícího prvku spojového seznamu (např. za ukazatele). Spojový seznam, uvedený níže, prezentuje následující kořenový graf:

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity