Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie množin Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

Pro další studium problematiky teorie množin doporučuji čtenáři následující literaturu:

  • Vopěnka P. (2013): Kardinál aneb Úvod do klasické teorie množin, nakladatelství Fragment
  • Hliněný P. (2012): Matematické Základy Informatiky, skripta FI MU Brno
  • Vaníček J. a kolektiv (2008): Teoretické základy informatiky, Kernberg Publishing, s.r.o., Praha
  • Bartl B. (2008): Úvod do teorie množin a logiky 2, Ostravská univerzita v Ostravě, skripta
  • Sochor A. (2005): Metamatematika teorií množin, Karolinum, Praha
  • Balcar B., Štěpánek P.: (1986) Teorie množin, Academia, Praha
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity