Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie grafů Reprezentace grafů Matice incidence

Logo Matematická biologie

Matice incidence

Jiným prostředkem, jak graf popsat maticí, je tak zvaná matice incidence uzlů a hran. Užívá se u grafů bez smyček. Konstrukce této matice vyžaduje stanovit jisté pořadí uzlů a hran. Má-li graf vrcholů a hran, je to obdélníková matice typu Řádky odpovídají vrcholům, sloupce hranám grafu.

U orientovaných grafů je v i-tém sloupci a j-tém řádku číslo pokud je i-tý vrchol počátečním vrcholem j-té hrany, a číslo pokud je jejím koncovým vrcholem. Ostatní prvky matice jsou nuly. Incidenční matice orientovaného grafu bez smyček má v každém sloupci vždy jednu hodnotu a jednu hodnotu Ostatní jsou nuly. U neorientovaných grafů je na místě i,j jednička, pokud je i-tý vrchol incidentní s j-tou hranou, a nula jindy. U neorientovaných grafů jsou v každém sloupci právě dvě jedničky.

 

Příklad: Pro následující orientovaný a neorientovaný graf sestrojte matice incidence a matice sousednosti.

Řešení:  Incidenční matice uzlů a hran:

 
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
A
1
0
1
0
-1
1
0
B
-1
1
0
0
0
0
0
C
0
0
-1
-1
0
0
0
D
0
0
0
0
0
-1
1
E
0
-1
0
1
1
0
-1

 

h1

h2

h3

h4

h5

h6

h7

A

1

0

1

0

1

1

0

B

1

1

0

0

0

0

0

C

0

0

1

1

0

0

0

D

0

0

0

0

0

1

1

E

0

1

0

1

1

0

1

Matice sousednosti:

 

A

B

C

D

E

A

0

1

1

1

0

B

0

0

0

0

1

C

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

1

E

1

0

1

0

0

 

A

B

C

D

E

A

0

1

1

1

1

B

1

0

0

0

1

C

1

0

0

0

1

D

1

0

0

0

1

E

1

1

1

1

0

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity