Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie čísel Převody mezi číselnými soustavami

Logo Matematická biologie

Převody mezi číselnými soustavami

Převod z desítkové do dvojkové soustavy: mějme číslo 70, které budeme nyní chtít převést do dvojkové, binární soustavy. Číslo, které chceme převést, dělíme neustále dvojkou, až dojdeme k nule, přičemž si zapisujeme zbytky po celočíselném dělení. Pokud chceme převést číslo do jiné soustavy, například do šestnáctkové, budeme dělit šestnáctkou. Pokud do šestkové, dělíme šestkou. Takže v praxi bude výpočet vypadat takto:

70 / 2 = 35 ⟶ 0 (zbytek po dělení)
35 / 2 = 17 ⟶ 1  
17 / 2 = 8 ⟶ 1  
8 / 2 = 4 ⟶ 0  
4 / 2 = 2 ⟶ 0  
2 / 2 = 1 ⟶ 0  
1 / 2 = 0 ⟶ 1  

Výsledné číslo ve dvojkové soustavě udávají zbytky po dělení. Čísla čteme od spodu nahoru. Takže číslo 70 v binární soustavě je 1000110.

Převod z dvojkové do desítkové soustavy: mějme binární číslo 1100010 a převeďme ho do desítkové soustavy. Stačí vypočítat tento součet:

11000102 = 1*26 + 1*25 + 0*24 + 0*23 + 0*22 + 1*21 + 0*20

Číslo 1100010 má sedm číslic, takže mocniny u čísla dva budou postupně 6, 5, …, 1, 0. Po umocnění a vynásobení získáme výraz:

11000102 = 64 + 32 + 2 = 9810

Převod desetinných čísel: Binární desetinná čísla se do desítkové soustavy převádí stejný způsobem, například číslo 101.1011 můžeme zapsat jako 22 + 20 +  2-1 + 2-3 + 2-4 = 4 + 1 + 0.5 + 0.125 + 0.0625 = 5.6875.

Pozor při převodu čísel mezi soustavami, může totiž nastat situace, kdy nám při převodu vznikne cyklus a číslo tak v požadované soustavě nepůjde přesně zapsat. Například pří převodu čísla 0.410 do dvojkové soustavy:

0.4 / 2 = 0.8 ⟶ 0 (zbytek po dělení)
0.8 / 2 = 1.6 ⟶ 1  
0.6 / 2 = 1.2 ⟶ 1  
0.2 / 2 = 0.4 ⟶ 0  
0.4 / 2 = 0.8 ⟶ 0 - zde se začíná výpočet opakovat

výsledkem tedy bude periodické číslo 0.410 = 0.0110011001100.....2

Převod do jiných soustav: postup na převod z desítkové do binární soustavy je natolik univerzální, že lze použít i na jiné soustavy. Pokud chceme převést číslo 185 do šestnáctkové soustavy, jen dělíme 16:

185 / 16 = 11 ⟶ 9 (zbytek po dělení)
11 / 16 = 0 ⟶ 11  

Číslo 185 by v 16 soustavě mělo tvar (11, 9). Místo „číslic“ nad 9 se používají písmena, takže 10 = A, 11 = B, 12 = C, … Můžeme tak napsat, že číslo 185 má v 16 soustavě tvar B9. Podobně můžeme převést číslo B9 z 16 soustavy do desítkové:

B916 = 11 * 161 + 9 * 160 = 11 * 16 + 9 = 18510

Úlohy k procvičení

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity