Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Predikátová logika Negace predikátových formulí

Logo Matematická biologie

Negace predikátových formulí

Při negování predikátových formulí budeme vycházet z poznatků pro negování výrokových formulí. Nová pravidla zavedeme pouze pro negování kvantifikátorů. Zde budeme vycházet z toho, že:

  • Tvrzení "všechny prvky množiny  mají vlastnost " není pravdivé jen tehdy, pokud v množině  existuje alespoň jeden prvek, který vlastnost nemá. Formálně toto tvrzení zapíšeme
  • Tvrzení "existuje prvek množiny  mající vlastnost P" není pravdivé jen tehdy, pokud žádný z prvků množiny  vlastnost nemá. Formálně toto tvrzení zapíšeme

Úloha: Pro následující formule, jejichž predikáty jsou zadány, stanovte negace a formulujte je verbálně:

  • Existuje jablko (J), které není zelené (Z)
  • Každý talentovaný (T) básník (B) je slavný (S)
  • Kdo jinému jámu kopá (K), sám do ná padá (P)

 

Řešení: 

  1. Formalizace formule: . Negace: . Verbální formulace: Všechna jablka jsou zelená.
  2. Formalizace formule: . Negace: . Verbální formulace: Existuje talentovaný básník, který není slavný
  3. Formalizace formule: . Negace: . Verbální formulace: Existuje člověk, který kope jámu a nespadne do ní.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity