Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie grafů Reprezentace grafů Matice vzdáleností

Logo Matematická biologie

Matice vzdáleností

Jsou-li vrcholy grafu očíslovány, pak vzdálenosti s indexy a tvoří tzv. matici vzdáleností. Tuto matici lze vypočítat tak, že opakovaným použitím kteréhokoliv algoritmu pro výpočet nejkratších cest najdeme postupně nejkratší cestu a tím i vzdálenost z každého vrcholu do každého vrcholu. Místo tohoto nepraktického přístupu si později ukážeme jednoduchý, rychlý a elegantní postup, který je znám jako Floydův algoritmus.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity