Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Predikátová logika Volná a vázaná proměnná

Logo Matematická biologie

Volná a vázaná proměnná

Individuální proměnné se mohou ve výrazu vyskytnout buď jako volná proměnná a nebo jako vázaná proměnná. Například výraz  obsahuje proměnné . Proměnná je zde volnou proměnnou, na jejíž hodnotě závisí pravdivostní hodnota celého výrazu. Proměnná je zde pak vázanou proměnnou, protože je pod vlivem kvantifikátoru .

Definice:

  • Výskyt proměnné  ve formuli je vázaný, jestliže je součástí nějaké podformule  nebo  formule .
  • Proměnná je vázaná ve formuli , má-li v vázaný výskyt.
  • Výskyt proměnné x ve formuli , který není vázaný, nazýváme volný.
  • Proměnná je volná ve formuli , má-li v volný výskyt.
  • Formule se nazývá uzavřenou, neobsahuje-li žádnou volnou proměnnou.
  • Formule, která obsahuje aspoň jednu volnou proměnnou se nazývá otevřenou.
  • Nechť  jsou všechny volné proměnné formule . Potom uzavřenou formuli   resp. , nazýváme generálním resp. existenčním uzávěrem formule .

Dá se tedy říci, že  je výskytem vázané proměnné, je-li proměnná  v  dosahu některého z kvantifikátorů .  Například ve výrazu  jsou první tři výskyty proměnné zleva chápány jako výskyty vázané proměnné (první jako ukazatel), čtvrtý výskyt proměnné je výskytem volné proměnné. Proměnná je v prvním výskytu zleva ve volném výskytu, ale druhý a třetí výskyt je již výskytem vázané proměnné (druhý je ukazatelem).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity