Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Teorie grafů Literatura

Logo Matematická biologie

Literatura

Pro další studium problematiky grafů doporučuji čtenáři následující literaturu:

  • Šišma P. (1997): Teorie grafů 1736-1963, Prometheus, Praha
  • Vaníček J. a kolektiv (2008): Teoretické základy informatiky, Kernberg Publishing, s.r.o., Praha
  • Jirovský L. (2010): Teorie grafů ve výuce na střední škole, diplomová práce, MFF UK, Praha
  • Renc Z. (2000): Sbírka řešených úloh z matematiky, fyziky a informatiky (přijímací řízení na MFF UK v letech 1992-1999), matfyz press, Praha
  • Hliněný P. (2012): Matematické Základy Informatiky, skripta FI MU Brno
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity