Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyTeoretické základy informatiky Výroková logika Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • umí základní logické operace s výroky,
  • je schopen určit pravdivostní hodnotu složených výroků,
  • se seznámí s pojmy tautologie, kontradikce, splnitelnost, systémy úplných logických spojek, disjunktní a konjunktní normální forma,
  • dokáže jak přímou tak i nepřímou metodou, zda daná formule je logickým důsledkem formulí jiných.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity