Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Základy XML XML schéma

Logo Matematická biologie

XML schéma

Jak jsme již řekli, samotný XML formát nedefinuje jaké elementy a atributy máme v XML dokumentu použít. K vydefinování konkrétní struktury se využívá buď jazyka DTD (Document Type Definition) nebo novějšího a modernějšího XML schématu. Oba přístupy spočívají v tom, že pomocí specifického jazyka popíšeme, jak má námi definovaný XML dokument vypadat, tedy jaké elementy a atributy má obsahovat, jak mají být elementy zanořené a v jakém pořadí se mají v dokumentu vyskytovat. XML schéma oproti DTD podporuje i datové typy a můžeme tedy určit, jaká data jsou povolena coby obsah jednotlivých elementů a atributů. Zatímco DTD definice má vlastní jazyk a syntaxi, definice XML schématu je opět XML dokument, kde pomocí definovaných elementů a atributů popisujeme strukturu našeho cílového dokumentu. Odkaz na DTD či XML schéma uvádíme v kořenovém elementu našeho dokumentu. Při zpracování XML dokumentu pomocí XML procesoru či v XML editoru dojde k tzv. validaci XML dokumentu. XML dokument je validní, pokud splňuje definice uvedené v připojeném XML schématu. XML schéma nabízí velmi rychlou a efektivní cestu, jak ověřit, že XML dokument obsahuje očekávaná data. Nelze od něj čekat sofistikované kontroly na vnitřní integritu dat, ale na odfiltrování chybných datových typů či chybějících dat je velmi užitečné.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity