Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Úvod do práce s databází Přístup k databázi

Logo Matematická biologie

Přístup k databázi

Databázové systémy lze rozdělit na jednouživatelské a víceuživatelské. Ty první jsou obvykle používány pro lokální zpracování dat nebo jako úložný systém pro lokální aplikace. Nepočítá se s tím, že by data využívalo více uživatelů současně. Příkladem může být MS ACCESS. Tato aplikace v sobě obsahuje jak datové úložiště a SQL engine, tak doplňující nástroje pro tvorbu reportů či elektronických formulářů. Vše je dostupné v jedné aplikaci. Oproti tomu víceuživatelské databáze jsou navrženy tak, aby dokázaly zpracovat současnou manipulaci dat několika uživatelů. Jsou rozděleny na tzv. serverovou část a klienta. Server je aplikace, která běží nepřetržitě na vybraném počítači, zajišťuje ukládání dat a vyřizuje SQL příkazy klientů. Klient je samostatná aplikace, pomocí které jsme schopni připojit se k databázovému serveru a ovládat ho pomocí příkazů. Klient nám také zobrazuje z databáze získaná data. Klientských aplikací k jednomu databázovému produktu je často více. Liší se obvykle uživatelským komfortem. Řádkový klient má jen jednoduché uživatelské prostředí v podobě příkazového řádku, kde píšeme SQL dotazy, které klient odesílá serveru. Získaná data klient jednoduše vypíše na obrazovku nebo zapíše do souboru. Grafický klient pak umožňuje prohlížení databáze pomocí menu, SQL příkazy je možné skládat pomocí průvodců, data lze exportovat do různých formátů.

Z výše uvedeného vyplývá, že před tím než začneme s databází pracovat, musíme buď instalovat databázový server, nebo získat potřebné informace o tom, kde je server provozován. Druhým krokem je instalace databázového klienta na náš počítač. Pokud instalujeme databázový server, je obvykle součástí instalačního balíčku i instalace klienta. V případě POSTGRESQL stačí na operačním systému windows spustit instalační soubor pro vybranou verzi (např. postgresql-9.2.4-1-windows-x64.exe), který lze stáhnout na stránkách projektu http://www.postgresql.org. Kromě serveru se nainstaluje řádkový klient psql a grafický klient pgAdmin.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity