Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Export a import dat Univerzální databázová rozhraní OLEDB

Logo Matematická biologie

OLEDB

OLEDB je novější obdobou ODBC rozhraní. Opět potřebujeme ovladač pro daný databázový systém, který zajistí, že stejným způsobem přistupujeme k uloženým datům bez ohledu na výrobce databáze. Rozdíl oproti ODBC z uživatelského pohledu je  v konfiguraci připojení. To se obvykle provádí v konfiguračním souboru s příponou .udl. Pokud v systému Windows poklepeme na takovýto soubor, objeví se dialog konfigurace OLEDB připojení k databázi. V prvním okně je seznam nainstalovaných OLEDB driveru, další okna se liší podle konkrétního driveru (Obrázek 6).

Obr 6: Okno konfigurace OLEDB připojení

Připojení je možné definovat i bez konfiguračního souboru přímo v cílové aplikaci. OLEDB je modernější, rychlejší a snadněji konfigurovatelné rozhraní než ODBC, nicméně nabídka ovladačů je o něco nižší a ne všechny jsou plně funkční, zvláště ty dodávané třetí stranou. Pro ORACLE je nejvhodnější využívat ovladač přímo od ORACLE.

Také OLEDB připojení je možné použít pro přenos dat do MS Excel, ve verzi 2007 a vyšší najdeme nabídku opět v menu "Data", skupina tlačítek "Načíst externí data", skupina funkcí "Z jiných zdrojů", varianta Průvodce datovým připojením.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity