Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Úvod do práce s databází Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • zná základní typy databázových systémů,       
  • se orientuje v dostupných databázových produktech,
  • umí instalovat databázový server (Postgresql),
  • se umí prostřednictvím databázového klienta připojit k databázi,      
  • rozumí základní terminologii relačních databází a uložení dat v databázových tabulkách,  
  • zná základní datové typy atributů, které jsou používány v relačních databázích,
  • umí číst schématické znázornění datového modelu, rozumí problematice datového modelování.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity