Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Funkce a operátory v SQL Operátory Logické operátory

Logo Matematická biologie

Logické operátory

Mezi operátory patří také výrazy, které využíváme při sestavování složitějších podmínek v části SQL dotazu za WHERE. Jde o tzv. logické operátory: AND, OR a NOT.

Operátory AND a OR spojují dvě podmínky. Pracují tak, že nejprve vyhodnotí pravdivost těchto podmínek (TRUE/FALSE/NULL, pravda/nepravda/NULL) a následně vyhodnotí výsledek dle tabulek 1 a 2.

Tab. 1: Logický operátor AND

AND TRUE FALSE NULL
TRUE TRUE    
FALSE FALSE FALSE  
NULL NULL FALSE NULL

 

Tab. 2: Logický operátor OR

OR TRUE FALSE NULL
TRUE TRUE    
FALSE TRUE FALSE  
NULL TRUE NULL NULL

 

Operátor NOT má jen jeden parametr, nad kterým provede negaci TRUE => FALSE, FALSE => TRUE.

Podmínka vek > 30 AND vek < 50 je pravdivá(splněna) pro hodnoty sloupce vek mezi 30 a 50, podmínka vek < 30 OR vek > 50 je pravdivá pro věk pod 30 nebo nad 50.  Podmínka vek < 30 AND vek > 50 není pravdivá nikdy, podmínka vek > 30 OR vek < 50 je pravdivá vždy.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity