Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Export a import dat Import dat Import do POSTGRESQL

Logo Matematická biologie

Import do POSTGRESQL

Textový soubor lze do POSTGRESQL importovat pomocí COPY příkazu ve variantě:

COPY cilova_tabulka FROM 'zdrojovy_soubor'

Podporován je import textového souboru, kde sloupce jsou odděleny specifikovaným jednoznakovým oddělovačem. Ten specifikujeme za klíčovým slovem DELIMITER, výchozím oddělovacím znakem je tabulátor, který nemusíme explicitně specifikovat. V jiných případech je nutné příkaz COPY uvést včetně oddělovače:

COPY patients FROM 'C:/vystup.txt' DELIMITER ';'

Existují ještě další možnosti specifikace formátu zdrojového souboru, nicméně nabídka je nesrovnatelně menší než v případě ORACLE databáze a její datové pumpy SQLLDR.  Příkaz COPY podporuje také binární formu exportu a importu, tuto variantu lze použít však pouze při přenosu dat mezi dvěma POSTGRESQL databázemi.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity