Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Funkce a operátory v SQL Funkce Funkce s číselným parametrem

Logo Matematická biologie

Funkce s číselným parametrem

Široká škála funkcí existuje i pro číselné datové typy. Základní přehled uvádí tabulka 5.

Tab. 5: Funkce pro práci s čísly

Název funkce Popis funkce
SIN, COS, TAN Goniometrické funkce s jedním parametrem, kterým je úhel v radiánech
ABS (číslo) Vrací absolutní hodnotu z čísla
POWER (číslo, exponent) Umocňuje číslo na exponent
SQRT (číslo) Vrací druhou mocninu z čísla
LN (číslo), LOG (číslo) Vrací přirozený, dekadický logaritmus čísla

ROUND (číslo, přesnost),

CEIL (číslo),

TRUNC (číslo, přesnost),

FLOOR (číslo)

Zaokrouhluje číslo
MOD Vrací zbytek po celočíselném dělení

 

K zaokrouhlování čísel slouží trojice funkcí ROUND, CEIL, TRUNC (resp. FLOOR). Nabízí všechny základní možnosti zaokrouhlování. ROUND zaokrouhluje od 5 nahoru, funkce CEIL zaokrouhluje vždy nahoru, funkce TRUNC nebo FLOOR zaokrouhluje vždy dolů (odříznutí).

SELECT ROUND(5.5), TRUNC(5.5), FLOOR(5.5), CEIL (5.5) FROM DUAL

Výsledkem dotazu je 6, 5, 5, 6

U funkcí ROUND a TRUNC je možné specifikovat druhý parametr a určit jím, na kolik desetinných míst se má zaokrouhlení provést.

Uvedený výčet funkcí je jen základ ze široké nabídky některých databázových systémů. Celou nabídku a podrobnosti k jednoltivým funkcím je třeba vždy hledat v dokumentaci daného databázového systému.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity