Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Analytické a statistické funkce SQL Statistické funkce Binomický test

Logo Matematická biologie

Binomický test

Pomocí binomického testu můžeme otestovat, zda procentický výskyt zkoumaného jevu odpovídá očekávané frekvenci. Můžeme tak například otestovat, zda procento mužů v naší tabulce pacientů odpovídá očekávaným 50 procentům všech pacientů:

SELECT STATS_BINOMIAL_TEST (sex, 'M', 0.5, 'EXACT_PROB') exaktni,

       STATS_BINOMIAL_TEST  (sex, 'M', 0.5, 'TWO_SIDED_PROB' ) oboustranna

FROM patients

Prvním parametrem je sloupec s kategoriální proměnou, druhý určuje testovanou kategorii, třetí parametrem je očekávaný podíl výskytu dané kategorie, čtvrtým parametrem specifikujeme požadovaný výstup. Kategoriální proměnná musí obsahovat právě dvě unikátní hodnoty. Varianty pro čtvrtý parametr jsou následující:

Tab. 11: Možné výstupy funkce STATS_BINOMIAL_TEST

Výstupní hodnota

Popis

TWO_SIDED_PROB

Hodnota oboustranné pravděpodobnosti

EXACT_PROB

Hodnota exaktní pravděpodobnosti

ONE_SIDED_PROB_OR_MORE

Hodnota jednostranné pravděpodobnosti (větší než)

ONE_SIDED_PROB_OR_LESS

Hodnota jednostranné pravděpodobnosti (menší než)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity