Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Úvod do práce s databází Datová struktura relační databáze

Logo Matematická biologie

Datová struktura relační databáze

Relační databáze ukládají data do tabulek, na které se můžeme dívat jako na dvojrozměrné pole nebo jako na matici. Pojem "relační" pochází z anglického "relation", což je termín z relační algebry, kde označuje výsledek kartézského součinu nad doménami. Přestože relační databáze vycházejí z relační algebry, její znalost pro užívání databáze není nikterak nutná. V této publikaci se termínu relace a doména budeme vyhýbat, místo toho se podíváme na relační databáze z praktického pohledu. Tabulku relační databáze tvoří 1 až n sloupců, kde každý sloupec představuje jeden atribut ukládaného objektu. Záznamy jednotlivých objektů pak tvoří řádky tabulky. Objektem může být cokoliv z reálného světa, co chceme popsat a uložit v tabulce, například student, učitel, pacient, vyšetření, atd. Tabulku vytvoříme tak, že definujem příkaz SQL jazyka, ve kterém specifikujeme název tabulky a jednotlivé sloupce (atributy). U každého sloupce uvádíme sadu parametrů, přičemž povinné jsou dva: jméno sloupce a datový typ.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity