Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Analytické a statistické funkce SQL Statistické funkce Lineární regrese

Logo Matematická biologie

Lineární regrese

Databázový systém ORACLE i POSTGRESQL nám umožňuje snadno provést nad daty lineární regresi a vypočítat alfa a beta koeficienty regresní rovnice. Slouží k tomu funkce REGR_INTERCEPT() a REGR_SLOPE(), které očekávají na vstupu dva parametry, prvním je název sloupce se závislou spojitou proměnou, druhým je sloupec s nezávislou proměnnou.  

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity