Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Základy informatiky pro biologyDatabázové systémy v biomedicíně Úvod do práce s databází Přístup k databázi Připojení k POSTGRESQL

Logo Matematická biologie

Připojení k POSTGRESQL

K databázi POSTGRESQL se v prostředí MS Windows připojíme spuštěním skriptu runpsql.bat, který je součástí instalace klienta. Skript se nás postupně dotáže na:

  • Jméno nebo IP adresu serveru, kde běží databázový server. Výchozí hodnota je náš počítač (localhost).
  • Jméno databáze na daném serveru. Na databázovém serveru můžeme mít uložena data více nezávislých projektů. Při připojováná specifikujeme, se kterou datovou strukturou chceme pracovat. Výchozí hodnota je postgres, což je výchozí datová struktura (databáze) na databázovém serveru POSTGRESQL.
  • Port, na kterém je databázová aplikace na daném serveru dostupná. Výchozí hodnota je 5432. 
  • Přihlašovací login. Výchozí účet je postgres, což je hlavní administrátorský účet databázového serveru.
  • Heslo. Výchozí heslo k účtu posgres volímě během instalace serveru.

Pokud se připojujeme k jinému než lokálnímu serveru, musí nám administrátor databáze výše uvedené údaje poskytnout.

Pokud se k databázovému serveru připojujeme přes klienta pgAdmin, zadáváme stejné údaje, ale v grafickém režimu. V okně Strom objektů vybereme nejprve server, zadáme heslo a v následujícím kroku zvolíme databázi, se kterou chceme pracovat. Pokud se chceme připojit poprvé ke vzdálenému serveru, zvolíme v menu Soubor => Přidat server.

Obr. 1.1: Aplikace pgAdmin

 

Obr. 1.2: pgAdmin - registrace nového serveru

Vyplníme potřebné údaje, položku Služba necháváme obvykle prázdnou.

Jakmile jsme připojeni k serveru, zvolíme kliknutím databázi, se kterou chceme pracovat. Seznam databází obsahuje minimálně výchozí databázi postgres. Novou databázi vytvoříme kliknutím pravým tlačítkem na Databáze a výběrem položky Nová databáze. V dialogovém okně stačí vyplnit jméno nové databáze, ostatní položky je možné nechat ve výchozím stavu. Alternativní cestou je vytvoření databáze pomocí SQL příkazu. V řádkovém klientu psql ůžeme příkazy SQL zadávat hned po připojení, v pgAdmin nejprve klikneme na vybranou databázi (postgres) a v hlavní liště klikneme na SQL ikonu. Příkaz pro vytvoření databáze v POSTGRESQL vypadá následovně:

CREATE DATABASE moje_db

  WITH ENCODING='UTF8'

  CONNECTION LIMIT=-1;

Název nové databáze je "moje_db", encoding označuje znakovou sadu databáze (UTF8 je univerzální sada podporující veškeré světové jazyky), connection limit uvádí maximální počet současně připojených uživatelů (-1 značí neomezený počet).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity